Tilskud til cykelmotionsløb 2019

Til orientering meddeler bestyrelsen, at SCRM støtter deltagelse i nedennævnte motionsløb:

  • Den 26. maj 2019: Skjoldnæsholm-løbet, Roskilde,
  • Den 23. juni 2019: HEDEBOLØBET, Tune,
  • Den 11. august 2019: Arresø Rundt, Frederiksværk.
    Klubben støtter med betaling af startgebyr under forudsætning af, at deltagelse kan dokumenteres.
    Kontakt evt. bestyrelsen for samlet tilmelding ved flere deltagere.

Kontingent

Kontingent for 2020, er kr. 450,00 for aktive medlemmer, for passive er kontingent kr. 225,00.

Beløbet betales til bank reg. nr. 9383 konto 4585592523

Senest 1. Marts

Med venlig hilsen
Kasseren