Aflysninger forår 2020

Kære SCRM medlemmer.

Misforståelser opstår i langt de fleste situationer på grund af mangelfulde informationer.

Af denne årsag ønsker jeg at sende denne præcisering af SCRM bestyrelse holdning til, hvordan klubbens medlemmer forventes at agere i den periode, som berører os alle.

Det er særdeles betydningsfuldt at præcisere,

at SCRM ikke arrangerer nogen form for fælles træningspas i den kommende periode.

Medlemmerne opfordres herefter til at træne individuelt under hensyntagen til omgivelserne og med opmærksomhed rettet med personer, som man ”møder på sin vej”.

Det er også beskrevet, at medlemmerne kan træne i små grupper, efter egne aftaler. Dette er ikke en opfordring til at gruppere sig, men en erkendelse af at man som ansvarligt individ træffer de forholdsregler, som Sundhedsstyrelsen, DGI og DCU anbefaler, hvilket i øvrigt er identisk med bestyrelsens anbefaling i den mail, som blev fordelt til samtlige medlemmer fredag den 14. marts.

Bestyrelsen har fuld tillid til medlemmernes dømmekraft, og ønsker alle gode oplevelser som motionister på gader og stier i denne periode.

Pas på jer selv – så passer I på alle.

De bedste hilsner

Ib P. JensenFormand