Klubaften 12 februar 2019

Husk klubaften i februar er tirsdag den 12. Med bl. a. storebæltsløbet. Kontingent for 2019, er kr. 450,00 for aktive medlemmer, passive og el cykler er kr. 225,00. Beløbet betales til bank reg. nr. 9383 konto 4585592523 Senest 1. Marts Med venlig hilsen Kasseren

Klubaften december 2019

Klubhuset ved Vesthallen Skjoldsvej 8, Slagelse

Husk, der er Glögg og æbleskiver til klubaften i december, vel mødt. Hilsen Bestyrelsen

Gratis

Generalforsamling 2020

Kære medlemmer af SCRM. Bestyrelsen indkalder herved til den årlige generalforsamling, som afholdes den 28. januar 2020 kl. 19.00 i SCRM klubhus, Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse. Bestyrelsen henviser til vedhæftede dagsorden og vedtægter, og henleder opmærksomheden på, at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 21. januar 2020. Medlemmerne … Læs videre "Generalforsamling 2020"

Gratis

AFLYST Klubaften 6 juli 2021

Klubhuset ved Vesthallen Skjoldsvej 8, Slagelse

AFLYST Klubaften med bl.a. orientering om kommende klubtøj for perioden 2022 – 2024.

Gratis

Tøjbestilling 2021

Fri Bike Shop Bredegade 9, Slagelse

Der er arrangeret prøveaften ved Fri Bikeshop tirsdag den 17. AUG kl. 18.30, hvor medlemmerne opfordres til at møde op for prøvning af størrelse samt for bestilling på fremlagte bestillingslister. Fri Bikeshop tilbyder 20 % nedslag på varer købt i forretningen på aftenen. Vel mødt.