Kontingent

Kontingent for 2021, er kr. 450,00 for aktive medlemmer, for passive er kontingent kr. 225,00.

Beløbet betales til bank reg. nr. 9383 konto 4585592523

Senest 31. Marts

Med venlig hilsen
Kasseren