Kontingent

Kontingent for 2020, er kr. 450,00 for aktive medlemmer, for passive er kontingent kr. 225,00.

Beløbet betales til bank reg. nr. 9383 konto 4585592523

Senest 1. Marts

Med venlig hilsen
Kasseren