SCRM-

Kære medlemmer af SCRM
Vi har siden marts 2020 været underlagt myndighedernes restriktioner og anbefalinger i anledning af COVID-19 fortsatte “ophold” i landet.
Forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer gældende frem til den 28. februar blev for kort tid siden ændret til maks. 5 personer – foreløbigt gældende til den 17. januar.
Hvordan COVID-19 udvikler sig, og hvordan evt. nye restriktioner vil påvirke vores hverdag kan vi blot gisne om.
Uagtet evt. kommende restriktioner/anbefalinger har vi pligt til at reagere og agere hensigtsmæssigt for at beskytte os selv, vores familier og omgangskredse. Dette gælder naturligvis også vores aktiviteter i SCRM sammenhæng.
Derfor slår bestyrelsen fast, at der – indtil andre anbefalinger/restriktioner offentliggøres – ikke gennemføres klubaktiviteter i SCRM regi.
I samme anledning er det bestemt, at den planlagte generalforsamling den 26. januar udsættes på ubestemte tid.
Den nuværende bestyrelse fortsætter som “forretningsbestyrelse”, hvor daglige rutiner og administrationer gennemføres, men der vil ikke blive truffet ændringer, der ligger udover SCRM vedtægter.
Klubkontingentet fortsætter uændret og indbetaling jfr. SCRM hjemmeside.
Såfremt medlemmerne har spørgsmål vedr. den nuværende situation, er alle velkomne til at rette henvendelse til undertegnede eller andre medlemmer af bestyrelsen.
Vi håber inderligt, at tiderne ændres i positiv retning, så vi kan genoptage vores normale aktiviteter.
PAS PÅ JER SELV – SÅ PASSER I PÅ ANDRE.

Bedste hilsner.

Ib P. Jensen
Formand