Ved uheld

Er der blot den mindste tvivl om skadens omfang, ringes til 112, og den tilskadekomnes tilstand beskrives.
Det er alene Alarmcentralen, som vurderer behov for ambulance og videre behandling – det er ikke det enkelte medlems ansvar eller vurdering.

SCRM opfordrer til, at alle medlemmer medbringer id-kort under træninger og ture m.v. 
Kortet skal oplyse om personlige data, kontaktpersoner samt relevante oplysninger om evt. kroniske sygdomme, medicinbrug etc.