Tøjbestilling 2021

Der er arrangeret prøveaften ved Fri Bikeshop tirsdag den 17. AUG kl. 18.30, hvor medlemmerne opfordres til at møde op for prøvning af størrelse samt for bestilling på fremlagte bestillingslister.

Fri Bikeshop tilbyder 20 % nedslag på varer købt i forretningen på aftenen.

Vel mødt.

Nyt tøj 2018 – prøvetagning

Nyt cykletøj til SCRM medlemmer – PRØVEAFTEN den 7. november kl. 18.30:
Som det er alle bekendt, skal SCRM have nyt cykletøj til perioden 2018 – 2020.
I den anledning er det bestemt, at hvert medlem – med fuldt medlemskab, og som har betalt kontingent i tre år, hvoraf udleveringsåret (2018) er det ene år – får udleveret:
– en kortærmet jersey,
– en langærmet jersey,
– en vindvest, samt
– to par BIB shorts.
 
Medlemmer som ikke opfylder betingelserne for tre års fuldt medlemskab kan tilkøbe det/de resterende år ved at efterbetale kontingent for den manglende periode.
 
Medlemmer af EL-projektet, som ikke opfylder ovennævnte generelle bestemmelser, får udleveret overdele (trøjer og vest) som alle øvrige medlemmer, men ikke BIB shorts.
 
Der vil ved prøveaftenen blive mulighed for – for egen regning – at tilkøbe beklædningsgenstande efter eget ønske og behov.
Der udleveres bestillingslister til alle.
Bestillingslister vil endvidere være fremlagt i Fri BikeShop indtil den 14. november.
 
SCRM har aftalt prøveaften tirsdag den 7. november kl. 18.30 hos Fri BikeShop, som den pågældende aften har en prøvekollektion til rådighed fra leverandøren.
Kollektionen vil i øvrigt forblive i forretningen indtil tirsdag den 14. november, således at medlemmer som ikke kan deltage den 7. november får lejlighed til at prøve kollektionen.
 
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at afprøvning, bestilling samt valg af størrelse alene er det enkelte medlems ansvar, og evt. efterfølgende reklamation af størrelse ikke kan tilskrives bestyrelsen eller Fri BikeShop.
 
Bestyrelsen ser frem til – og håber at alle, der har mulighed for at møde i Fri BikeShop den 7. november møder til prøvningen.
 
På bestyrelsens vegne.

Pigerne får alligevel nyt tøj….

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde og klubaften tirsdag den 2. juni 2015. Hele referatet kan læses her

Det er en kendt sag, at der har været problemer med dametrøjerne i forbindelse med modtagelse af vores seneste kollektion fra firmaet Egedesø, Odense. Der har været en del forhandlinger, og også lidt hårde diskussioner mellem SCRM og leverandøren. Sagens forløb synes nu endeligt løst, idet konsulenten fra Egedesø har erfaret, at SCRM har haft tilsendt en forkert kollektion i forhold det tøj, som vi har bestilt og modtaget. Egedesø beklager fejlen, og herefter er forløbet, at SCRM får tilsendt en ny prøvekollektion, som er i overensstemmelse med den kollektion, som klubben har bestilt. Egedesø erstatter – uden beregning – alle tidligere tilsendte dametrøjer, som i alt drejer sig om 9 stk. kortærmede – og 9 stk. langærmede jerseys til damerne.

Desværre rammer vi ind i ferieperioden i Italien, hvor tøjet produceres. Det betyder, at trøjerne ikke kan forventes leveret før efter august 2015.

Bestyrelsen beklager den gene det har været for vores piger, men ser frem til, at vi nu har fået en acceptabel løsning på problemet.

Formanden kontakter pigerne, når den nye prøvekollektion er modtaget.